• Qeyri-kommersiya

Qeyri-kommersiya

Bizim qeyri-kommersiya təşkilatları detallı sektor biliyini BDO şəbəkəsinin beynəlxalq imkanları ilə birləşdirir. BDO-nun peşəkarlar komandası bizim qeyri-kommersiya müştərilərimizin müxtəlif ehtiyaclarına xidmət etmək və onların öz missiyalarına çatmaları üçün texniki bacarıq və praktiki təcrübə təklif edir.

Bütün tip qeyri-kommersiya təşkilatlarında təməl əməliyyat prinsiplərinin eyni olmasına baxmayaraq hələ də onların qeyri-uyğunluq riski altında olmadığından və işlədiklərinin çoxunu itirmədiklərindən əmin olmaq üçün maliyyə və səmərəlilik məsələləri vardır. BDO əsas narahatçılıq sahələri üçün həll yolları təmin edə bilər və təşkilatı idarəetmə məsələlərində və benefisiarları ilə münasibətdə proaktiv olmağa yönəldir.