• Özəl Kapital

Özəl Kapital

Özəl kapital (ÖK) bazarında rəqabət qızışır. Bir çox əqdin bağlanmasına baxmayaraq ixtisaslı satınalmalar üçün rəqabət sərtdir. Bundan başqa, investorlar daha böyük ünsiyyət və daha yaxşı, aşağı idarəetmə haqqı olan geri-dönüşlər axtardıqca, aşağı qiymət mühiti əksəriyət ÖK sponsorlarını daha az ilə daha çox iş görmə təzyiqi altında buraxır.

BDO-nun ÖK praktikası ÖK sponsorlarını, fondları və onların portfel şirkətlərini tam peşəkar xidmətlərlə dəstəkləyir. Bizim inteqrasiya etmiş, çoxistiqamətli komandalarımız dünya üzrə portfelya və fonda xidmət edən alqı-satqı əməliyyatlarını dəstəkləyir. Bizim mütəxəssislərə istehsal, pərakəndə, dərman, texnologiya, səhiyyə və bir çox digər əsas sənayelərdə dərin təcrübəyə mailk geniş miqyaslı sənaye liderləri daxildir.

Biz bir çox ölkələrdə özəl kapital fondları, portfelləri, müəssisə kapitalı, mezzanine və buyout firmaları, əlaqələndirici əməliyyatlara yardım edirik. Bizim xüsusi ÖK komandaları fond xidmətləri, əməliyyat məsləhəti, portfel idarəetməsi, və uyğunluq rəhbərliyi təmin edir.