• Dövlət Sektoru

Dövlət Sektoru

BDO-nun dövlət sektoru praktikası sənayeni vaxtilə bu sahədə çalışmış və bu sahəni bilən ekspertlərlə təmin edir. Bu da o deməkdir ki, bizim ekspertlər bu sahədə baş verən proseslərə yaxından bələddirlər və beləliklə də müştərilərimizin vaxtına və resurslarına qənaət edə biləcəkləri xidmət göstərirlər.

BDO sənayeyə yönəlik audit, vergi və məsləhət xidmətlərini səhiyyə, təhsil, bələdiyyələr, mərkəzi hökumət, hüquq mühafizə və təhsil sahələrində təklif edir.