• Qarşılıqlı Dəstək

Qarşılıqlı Dəstək

Biz bir-birimizə hörmətlə yanaşırıq və güclü paylaşma, konsultasiya müddəalarımız var. Biz bir-birimizə kömək etmək üçün lazım olan nə varsa, edirik. Biz bir-birimiz üçün ayağa qalxırıq, günahlandırma mədəniyyəti bizə xas deyil.

 • Hər hansı bir məsələni müzakirə etmək istəyən kolleqamıza vaxt ayırırıq
 • Bir-birimizə məsləhət verməklə və iş yükünü bölüşdürməklə kömək edirik
 • Köməyə ehtiyacımız olanda istəyirik
 • İdeyaları, imkanları, biliyi və resursları bölüşürük
 • Bir-birimizin mövqeyini anlamağa çalışırıq
 • Qəbul edirik ki, bəzən insanlar səhv başa düşə bilərlər
 • Səhvlərimizdən öyrənirik
 • Şəxsi çətin vəziyyətdə olan insanlara kömək edirik
 • Qərar qəbul edərkən başqalarını da bu prosesə cəlb edir və onlarla məsləhətləşirik
 • İnsanların iş daxili və işdən kənar ehtiyaclarına diqqət edirik.
 • Yumor hissi və pozitiv yanaşmamızı qoruyuruq
 • Birlik kimi fəaliyyət göstəririk