This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Şəbəkə İdarəetməsi

Şəbəkə İdarəetməsi

Şəffaflıq Hesabatı – İdarəetmə

BDO ictimai mühasibat, vergi və məsləhət şirkətlərinin, BDO Üzv Şirkətlərinin BDO adı altında peşəkar xidmətlər göstərən beynəlxalq şəbəkəsidir.

BDO, BDO şəbəkəsi və BDO Üzv Şirkətlərinin brend adıdır. BDO qeydiyyata alınmış Stiching BDO, Dutch Fondunun ticarət nişanıdır.

Şəbəkədə hüquqi və struktur tənzimləmələri

Hər bir BDO Üzv Şirkəti ya səs üzvü (ölkə üzrə bir) kimi, ya da qeyri-səs üzvü kimi BDO Beynəlxalq Məhdudun (Böyük Britaniya təminatla məhdud şirkəti) üzvüdür.

BDO şəbəkəsi BDO Beynəlxalq Məhdudun Şura, Qlobal İdarə Heyəti və İcra (Qlobal Liderlik Komandası) tərəfindən idarə olunur.

Şura hər səs üzvündən bir nümayəndədən təşkil olunur və BDO Beynəlxalq Məhdud nümayəndələrini ümumi iclasda təmsil edir. Şura büdcələri, Qlobal Heyəti təyin edir və BDO Beynəlxalq Məhdudun Məqalə və Əsasnaməsindəki hər hansı bir dəyişikliyi təsdiq edir.

BDO Beynəlxalq Məhdudun Direktorlar Heyətindən ibarət olan Qlobal Heyət hal-hazırda şəbəkənin hər biri 3 illik müddət üçün təyin olunan və Şura tərəfindən təsdiq olunan 7 ən böyük üzv şirkətini təmsil edir. Qlobal Heyət şəbəkə üçün siyasət və prioritetləri müəyyən edir və Qlobal Liderlik Komandasının işinə nəzarət edir. Qlobal Heyət ildə ən azı 4 dəfə və lazım olarsa, daha artıq görüşür.

Qlobal Liderlik Komandasının vəzifəsi şəbəkənin gündəlik işlərini koordinasiya etməkdir. O, Baş İcraçı Direktor tərəfindən idarə olunur və aşağıdakı Qlobal İdarəçilərdən ibarətdir:

  • Audit və Mühasibat
  • Vergi
  • Məsləhət
  • İnsan Resursları və İnkişaf
  • Biznesin İnkişafı və Marketinq
  • İT

Həmçinin Avropa, Orta Asiya, Asiya Pasifik, Amerika və Afrikanın Baş İcraçı Direktorları və BDO Beynəlxalq Məhdudun Baş katibləri daxildir.

BDO şəbəkəsində xidmətlər Belçikadakı MMC Brüssel Dünya Xidmətləri BVBA tərəfindən təşkil edilir. BDO Beynəlxalq Məhdud və Brüssel Dünya Xidmətləri BVBA müştərilərə heç bir peşəkar xidmət göstərmir. Bu, BDO Üzv Şirkətlərini qorumağın yeganə yoludur.

BDO Beynəlxalq Məhdud, Brüssel Dünya Xidmətləri BVBA və BDO şəbəkəsinin hər bir üzv şirkəti ayrıca hüquqi müəssisədir və başqa belə bir müəssisənin akt və ya hərəkətsizliyinə məsuliyyət daşımır. BDO qayda və tənzimləmələrindəki heç bir şey BDO Beynəlxalq Məhdud, Brüssel Dünya Xidmətləri BVBA və/və ya BDO şəbəkəsinin üzv şirkətləri arasında əlaqə və ya əməkdaşlıq anlamına gəlmir, və ya onu meydana gətirmir.