• Korporativ Sosial Məsuliyyət

Korporativ Sosial Məsuliyyət

Biz BDO-da məsuliyyətli biznes kimi fəaliyyət göstərməyə köklənmişik. Biz bunu həm müştərilərimizlə, həm olduğumuz cəmiyyətə və dünyaya münasibətdə göstəririk. Bizim müştərilərimiz üçün sosial məsuliyyətli qurumla işləmək çox əhəmiyyətlidir ə beləliklə də bizim yanaşmamız bizim insanlara təsir edir. Biz başa düşürük ki, bizim fəaliyyətlərimizin cəmiyyət üzərində təsiri var. Biz bu təsiri idarə etməklə yanaşı, əlimizdəki resursları real və dayanıqlı dəyişiklik üçün istifadə etməkdə sadiqik.