• Düzgünlük və Bütövlük

Düzgünlük və Bütövlük

Bu, peşəkar standartlara riayət edilməsindən daha artıqdır. Bu, şəffaflıq və ehtiyatlı qərarlar verməklə bağlıdır. Bu, bütün iş münasibətlərimizdə etibarlı və açıq olmaqla bağlıdır.

Bu o deməkdir ki...

Biz...

 • İnandığımız məsləhəti veririk
 • Etik davaranır və standartlarımıza riayət edirik
 • Maraqların toqquşmamasına çalışırıq
 • Ödənişlərlə və vaxtımızın əvəzini almaqla bağlı vicdanlıyıq
 • Gözləntiləri açıq tutmağa razıyıq
 • Mesaj nə qədər çətin olsa belə düzgün və birbaşa yanaşmanın tərəfindəyik
 • Nə isə səhvdirsə, ittiham qorxusu olmadan sözümüzü deyirik
 • Etimada hörmət edirik
 • Açıq şəkildə ünsiyyət qurub məsləhətləşirik
 • Konstruktiv, vicdanlı rəy bildirir və axtarırıq
 • İnsanları obyektiv tərif edirik və onlara ədalətlə yanaşırıq